Welkom bij Psychologisch & Pedagogisch Consult

Wie zijn we

P&P Consult is een multidisciplinair team bestaande uit psychologen, orthopedagogen, psychotherapeuten, paramedici en een kinderpsychiater, die nauw samenwerken met:

  • huisartsen, pediaters, (kinder)psychiaters, paramedici
  • psychosociale en pedagogische organisaties
  • ziekenhuizen en psychiatrische voorzieningen (bv. CGG)
  • scholen en CLB’s
  • politionele en justitiële organisaties
  • multidisciplinaire collega’s
  • erkende psychotherapeutische opleidingscentra

Wat doen we

P&P Consult biedt op meerdere locaties psychotherapie en begeleiding aan kinderen, jongeren en volwassenen met diverse klachten en problematieken.

Psychodiagnostiek: Soms is het aangewezen om, na de intake, bijkomend onderzoek te verrichten om jouw situatie en hulpvraag beter in kaart te kunnen brengen, en dit door middel van bijkomende gesprekken, vragenlijsten, tests of observaties.

Psychotherapie: Vanuit een integratief denkkader bieden wij hulpverlening op maat aan.

Multiculturele Psychotherapie: Binnen onze multiculturele samenleving voelen patiënten uit de Moslimgemeenschap zich vaak het meest vertrouwd bij een therapeut met een gelijke geloofsovertuiging. Houria El Abdillaoui, biedt hier een perfect antwoord op.

P&P Consult is laagdrempelig. Geen klinische praktijkruimten, bevolkte wachtzalen of ‘aangevoelde’ hiërarchie tussen therapeut en cliënt. Wij streven naar een huiselijke, gemoedelijke, landelijke sfeer waar gelijkheid tussen cliënt en therapeut hoog in het vaandel wordt gedragen. P&P Consult staat, al meer dan 20 jaar, garant voor een professionele begeleiding waar u, als persoon, centraal staat.

Nieuw aanbod op locatie Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel – Studie- en huiswerkbegeleiding omvat naast ondersteuning bij het samenvatten, het structureren en de zoektocht naar de juiste studiemethode, ook begeleiding bij het plannen, organiseren en presenteren van leerstof. hierbij wordt ook psychologische hulpverlening aangeboden, gerelateerd aan schoolse topics zoals faalangst, motivatie en uitstelgedrag.

Contacteer Steffi Vlaminckx, psychologisch consulent, 0497/048064 of gebruik dit aanmeldingsformulier.

LOGOPEDIE op locatie Hoge Dreef 96, 2980 Zoersel – Spraak- en taalontwikkelingsproblemen – taal- en stemstoornissen – articulatieproblemen – leerstoornissen (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie,…) – multicomplexe stoornissen: AD(H)D, ASS, syndroom van Down motorische ontwikkelingsstoornissen,…

Contacteer Anke Michiels, logopediste, 0497/170885 of gebruik dit aanmeldingsformulier.

De makkelijkste manier om een aanmelding te doen, is via ons contactformulier. Vaak zijn de therapeuten in consultatie en is het moeilijker de telefoon op te nemen. Via mail, neemt u rustig de tijd om uw vraag te formuleren en eventueel al wat achtergrondinformatie mee te delen.

Klik hier om naar het contactformulier te gaan.