Veel gestelde vragen

Hoeveel kost een afspraak?

Een psychotherapeutische afspraak kost, in de provincie Antwerpen tussen 58 en 65 € (inclusief BTW) per consult uur.

Een intakegesprek neemt meestal anderhalf uur in beslag. De consulten worden bij voorkeur meteen na de afspraak betaald. Wanneer verplaatsingen worden gemaakt (school- of thuisobservatie, multidisciplinaire overlegmomenten, huisbezoeken, bijstand bij controle artsen, FOD bijstand,…) worden de verplaatsingsonkosten op voorhand meegedeeld.

Ook de tarieven van een psychodiagnostisch onderzoek worden u op voorhand meegedeeld, voordat u een beslissing neemt tot aanzet van het onderzoek.

De therapeuten van P&P Consult zijn erkend bij de meeste ziektezorgverzekeringen. P&P Consult voorziet aldus in de maximale terugbetaling via het ziekenfonds. Bevraag ook uw ziekenfonds naar de terugbetalingsmogelijkheden. Wij beschikken over de meeste invulformulieren van de Vlaamse ziekenfondsen.

U kunt een afspraak niet nakomen.

In het belang van uw begeleiding, zal de therapeut met u vaste afspraken maken.

Indien u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit 24 u op voorhand te melden aan uw behandelende therapeut, anders dient de afspraak te worden vergoed. Bij overmacht zal uw therapeut openstaan voor een passende regeling.

Indien u te laat op de afspraak toekomt, zal de therapeut u de resterende tijd nog ontvangen. Gezien de drukke agenda’s zal echter getracht worden de consultatie niet te laten uitlopen.