Hulp en ondersteuning

P&P Consult biedt hulp en ondersteuning voor al die mensen (kinderen, jongeren, jongvolwassenen en volwassenen) die denken, of vinden, dat zij hulp nodig hebben of kunnen gebruiken, bij o.a.:

  • crisissituaties en rouwprocessen (bv. (v)echtscheiding, overlijden van een dierbare, ontslag) waarin je stabiliteit en je dagelijks functioneren verstoord worden door sterke emoties, angsten of gedachten
  • vermindering van stress en/of psychosomatische klachten als vermoeidheid, lusteloosheid, hyperventilatie, hoofdpijn, gespannenheid, slapeloosheid, huilbuien
  • het verwerken van trauma’s
  • het zich leren uiten (assertiviteit) of beter contact maken
  • het vinden van antwoorden op levensvragen of op vragen rond zingeving (existentiële vragen)
  • het zoeken naar de eigen identiteit (wie ben ik, wie wil ik zijn)
  • het krijgen van meer zelfvertrouwen of het maken van eigen keuzes
  • het meer tot zichzelf komen
  • de ontwikkeling van kwaliteiten zoals bv. fundamenteel zelfvertrouwen, kracht, liefde, wijsheid en innerlijke rust
  • ‘leven’ in plaats van ‘overleven’
  • relatieproblemen of spanningen
  • problemen met kinderen (ontwikkelingsstoornissen: ADHD, ASS, …, leermoeilijkheden, gedragsproblemen, pestgedrag, angsten, zelfvertrouwen…)
  • diagnostiek: wat is er met mij of met mijn kind aan de hand